Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,360.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,910.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,430.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,350.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,330.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,830.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 34,980.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,230.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,350.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,050.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,750.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,610.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,630.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,310.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,440.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,560.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,590.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,630.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,740.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,880.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,380.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,430.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,540.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,560.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,850.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,760.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,730.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,790.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,860.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,110.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,640.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,640.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,150.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,140.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,110.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,400.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,030.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,930.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,680.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,580.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,610.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,380.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,730.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,940.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,200.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,990.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,460.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,050.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 38,150.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,500.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,540.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,080.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 49,130.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,540.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,510.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,760.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,580.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,360.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,460.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,460.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,400.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,510.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,260.00